Porady prawne

Spadkobierca, który został do spadku powołany w testamencie, może dziedziczyć, pod warunkiem że jest on ważny, niesfałszowany, a jego sporządzenie nie dokonało się pod wpływem błędu lub groźby bezprawnej. Jeżeli testament okaże się nieważny, to spadek dostaną spadkobiercy wskazani w innym testamencie albo powołani z mocy ustawy.

Czytaj całość na: prawo.gazetaprawna.pl

Rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych nie zawsze działa

Czytaj całość na: rp.pl

Kupując tanio mieszkanie czy dom, nie należy niczego lekceważyć, bo można stracić dorobek całego życia

Czytaj całość na: rp.pl

Czy poświadczenie zgodności z oryginałem faktury musi koniecznie wystawić notariusz, czy może to być osoba kopiująca taką fakturę?

Czytaj całość na: twoja-firma.pl

Jakie przepisy regulują potwierdzenie kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracowników administracji rządowej i samorządowej? Chodzi mi o sytuację, gdy składam np. wniosek i mam dołączyć załączniki, a nie chcę dołączyć oryginałów, bo mam jeden i będzie mi jeszcze potrzebny w przyszłości lub, co bardzo często występuje, muszę dołączyć do jeszcze innych wniosków składanych równolegle w różnych miejscach.

Czytaj całość na: e-prawnik.pl

Czy pracownik podbijając dokumenty pieczątką "poświadczam za zgodność z oryginałem" ma prawo to robić bez przejścia odpowiedniego szkolenia?

Czytaj całość na: e-prawnik.pl

Pełnomocnik powoda, radca prawny, wniósł w jego imieniu pozew o zapłatę. Do pozwu zostały dołączone kopie dokumentów, poświadczone przez radcę za zgodność z oryginałem. Jeden z tych dokumentów jest w posiadaniu pozwanego i radca nie miał możliwości posiadania tego dokumentu. Poświadczył więc za zgodność z oryginałem nie posiadając tego dokumentu (prawdopodobnie kopię z kopią). Czy radca miał prawo tak zrobić?

Czytaj całość na: e-prawnik.pl