Pracownik może żądać sprostowania błędnego świadectwa pracy. Wystawiając takie nieprawidłowe świadectwo pracy bądź w ogóle go nie wydając, pracodawca naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika.

Czytaj całość na: gazetaprawna.pl