Izba Karna

Wypowiedź osoby, w której posiadaniu ujawniono przedmioty przestępstwa w drodze nie wymagających sporządzenia protokołu czynności...

Fakt, iż sprawa oskarżonego, który przez kilkanaście lat pełnił urząd sędziego w Sądach Rejonowych na obszarze objętym właściwością Sądu Okręgowego...

Czynności wykonawcze przestępstwa określonego w art. 310 § 1 k.k., tj. podrobienie i przerobienie środka płatniczego, są skierowane przez sprawcę do materialnych nośników, przy użyciu których wartości pieniężne krążą w obrocie.

Ewentualne sfałszowanie dokumentów samo przez się nie przemawia za tym, iż doszło do przywłaszczenia mienia. Działanie takie należy w procesie konkretnie wykazać na podstawie konkretnych okoliczności i w odniesieniu do konkretnych kwot.

Zasadność kasacji, zgodnie z treścią art. 523 § 1 kpk, podlega rozpoznaniu w dwóch płaszczyznach: pierwsza to wyrażenie oceny, czy nastąpiło rażące naruszenie prawa...

Przygotowanie stypizowane w art. 310 § 4 kk obejmuje jedynie czynności podjęte w celu dokonania przestępstwa w jednej z postaci...

Pojęcie „przerabia” znamionujące przestępstwo z art. 270 § 1 kk nie zawiera w sobie warunku trwałości lub nieusuwalności zmian wprowadzonych...

Dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w imieniu której został sporządzony, zaś przerobiony jest wówczas...

Wykorzystanie pustego opakowania - jeżeli nie jest to opakowanie oryginalne, zastrzeżone dla konkretnego produktu...

Przestępstwo oszustwa (art. 205 § 1 kk z 1969 r., art. 286 § 1 kk z 1997 r.) jest przestępstwem materialnym, znamiennym skutkiem w postaci doprowadzenia do...