Opracowania

rk3745

Od 2007r. MSWiA przymierza się do projektu pl.ID, którego celem jest wprowadzenie wielofunkcyjnego dowodu elektronicznego. Wg przedstawicieli ministerstwa w jednej karcie elektronicznej będzie dowód osobisty, prawo jazdy, karta pacjenta, karta płatnicza, klucz do mieszkania, etc.

Czytaj całość na: prawica.net
LESZEK PIECYK

Stale wzrasta na świecie ilość podrabianych produktów. Leki, kosmetyki, alkohole czy części samochodowe to grupy produktów fałszowanych w skali masowej. Walka z fałszerzami jest prawdziwym wyzwaniem dla przemysłu.

Czytaj całość na: opakowania.com.pl
rk3745

Dowód biometryczny powstaje przez dodanie identyfikatorów biometrycznych do dowodu tradycyjnego. Identyfikatory biometryczne są cyfrowymi reprezentacjami cech biometrycznych osoby: DNA, geometrii twarzy, linii papilarnych, etc.

Czytaj całość na: prawica.net
Dr Mieczysław Goc

Zjawisko fałszowania dokumentów nie jest wynalazkiem naszych czasów. Jego rozwojowi sprzyja dynamiczny wzrost działań gospodarczych, finansowych, łatwy dostęp do najnowocześniejszych technologii, niski poziom zabezpieczeń przed fałszerstwami wielu używanych w administracji państwowej i obrocie gospodarczym dokumentów.

Czytaj całość na: pwpw.pl
dr. Tadeuszem Krawczakiem, historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w latach 1994-2003

15 marca wchodzi w życie ustawa lustracyjna. Archiwa IPN będą bardziej dostępne, przede wszystkim dla dziennikarzy. Czy wreszcie poznanie prawdy o PRL stanie się możliwe?

Czytaj całość na: naszdziennik.pl
Tomasz Kling

Jednym z najistotniejszych elementów szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej jest wiedza o budowie i zabezpieczeniach dokumentów podróży, pozwalająca szybko i trafnie ocenić ich autentyczność.

Czytaj całość na: pwpw.pl
Jerzy Dziemidowicz

Od wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty (euro) upłynęło prawie pięć lat. W najbliższych latach Europejski Bank Centralny czekają dwa poważne wyzwania – przygotowanie jednolitej procedury przetargowej oraz wprowadzenie do obiegu drugiej edycji banknotów euro.

Czytaj całość na: pwpw.pl
Beata Mazur

Historia opisana w artykule jest o tyle ciekawa, że nigdy do tej pory nic podobnego nie miało miejsca i wydawać się mogło, iż nigdy nie miało prawa się wydarzyć. Materiał przygotowano na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej, opracowanej w Pracowni Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Szczecinie.

Czytaj całość na: pwpw.pl
Maciej Rogalski

Poświadczenie nieprawdy 1. Przepis art. 271 § 1 k.k. przewiduje przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. Przestępstwo to określane jest najczęściej mianem poświadczenia nieprawdy lub fałszerstwa intelektualnego dokumentu.

Czytaj całość na: sprp.org.pl
Richard Moody

Jak się okazuje, Einstein splagiatował wyniki prac wielu znanych naukowców, tworząc w roku 1905 swoją szczególną teorię względności.

Czytaj całość na: daro.it.pl