Publikacje w internecie

Richard Moody

Jak się okazuje, Einstein splagiatował wyniki prac wielu znanych naukowców, tworząc w roku 1905 swoją szczególną teorię względności.

Czytaj całość na: daro.it.pl
Uwe Clever

Dla producentów żywności, którym zależy na szczelnym zamknięciu zapobiegającym zanieczyszczeniu produktu przy jednoczesnym zachowaniu łatwości jego otwierania, wykonywanie specjalnych testów np. przylegania, odporności na rozdzieranie, naprężenia czy też wytrzymałości zamknięcia z pewnością zapewni optymalizację parametrów ich towarów.

Czytaj całość na: opakowania.com.pl
Prof. dr hab. Henryka Mruk

...harmonijne traktowanie strategii opakowania i budowania tożsamości marki może stać się jednym z elementów uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wiele funkcji opakowania może być wykorzystanych w budowaniu pozycji marki. Wygląd, kolor i kształt opakowania pozwalają na istotne wsparcie działań promocyjnych dla uzyskania wysokiej percepcji marki. Związki między opakowaniem a tożsamością marki zauważane są i kształtowane tak na rynku artykułów konsumpcyjnych, na rynku business-to- business jak również w sferze usług.

Czytaj całość na: opakowania.com.pl
prof. dr. hab. inż. Maciej W. Grabski

Nierzetelność i nieuczciwość towarzyszą często aktywności człowieka, tak więc dotyczą również i obszaru badań naukowych.

Czytaj całość na: kbn.icm.edu.pl
dr n. farm. Tadeusz Bąbelek

Nie jest żadną tajemnicą, że około 10% produktów leczniczych znajdujących się w światowym obrocie stanowią zafałszowania i podróbki. W krajach rozwiniętych liczba ta oscyluje na poziomie 1%, a z kolei w krajach trzeciego świata sięga 80%. O tym, że fałszowanie, podrabianie oraz handel takimi produktami leczniczymi jest dość lukratywny świadczą następujące dane: kilogram Viagry (cytrynian sildenafilu) kosztuje 90 tys. euro, a kilogram heroiny 50 tys. euro.

Czytaj całość na: aptekarzpolski.pl
Tomasz Wróblewski

Wzrastająca patologia dotycząca wyłudzeń ubezpieczeniowych nie może być lekceważona przez żaden podmiot lub instytucję uczestniczącą w obrocie ubezpieczeniowym. Również Rzecznik Ubezpieczonych, mając na celu ochronę praw i interesów osób uprawnionych zwraca uwagę na istotę i wagę problemu przestępczości ubezpieczeniowej.

Czytaj całość na: rzu.gov.pl
Karol Sławik

Występująca obecnie przestępczość rozpatrywana jest na ogół przez pryzmat pojedynczych zdarzeń, niosących spory ładunek sensacyjności (mafia, eksplozje uprowadzenia...). Niezwykle rzadko natomiast podchodzi się do przestępczości w sposób bardziej kompletny. Spróbujmy tak właśnie spojrzeć na przestępczość i zarazem na skuteczność działań odpowiednich organów państwa.

Czytaj całość na: prawo.lex.pl